Den Nørrejyske Ø rundt i kajak
www.havkajaknord.dk

51166 Aktive brugere siden
1. januar 2012.

Den Nørrejyske Ø - en udfordring for kajakroere

Den Nørrejyske Ø rundt i kajak
Ikke alle har tid til at ro Danmark rundt i kajak. Men mindre kan da også gøre det. Den Nørrejyske Ø er Danmarks anden største Ø. Med sin placering mellem Skagerrak, Kattegat og Limfjorden viser den på bedste vis eksempler på både de barske, de smukke og de beskyttede danske kystlinjer. Så turen rundt om den Nørrejyske Ø vil byde på mange af de samme udfordringer, som man også vil opleve ved en tur Danmark rundt. Turen er bare kortere og er derfor en oplagt mulighed, når det kniber med tiden til turen hele Danmark rundt.

Udfordringen
Gennemførelse af en kajaktur rundt om den Nørrejyske Ø vil være en udfordring for de fleste. Det kræver mange overvejelser over rute, udstyr og over egne evner. Som input til disse overvejelser kan denne portal bruges. Her gives mulighed for at alle som har taget udfordringen op, men ikke nødvendigvis gennemført hele turen, kan dele deres erfaringer med nye roere på turen. En forudsætning for at kunne præsentere sine erfaringer på denne portal, er at turen er forsøgt gennemført efter regelsættet for langture, i lighed med reglerne for erhvervelse af havkajakroernes rød hvide bånd.
DEN NØRREJYSKE Ø – en ø der er svær at komme uden om – tør du prøve?Havkajakroere som har gennemført
1. Tue Olesen - Septemper 2019
2. Jan Højris - Juni 2020
3./4. Anni Grøndal - Juli/August 2020
3./4. Pawel Pietruczuk - Juli/August 2020
5. Henrik Juul Rasmussen - August 2020
6. Mikael Mortensen - Juli 2022
7. Martin Kaas - Februar/Marts 2023


Før start
Hvis du ikke allerede er medlem, så udfyld en tilmelding til www.havkajaknord.dk i rimelig tid inden din planlagte afgang. Du vil herefter modtage en bekræftelse, som giver dig adgang til at anvende www.havkajaknord.dk rojournalen. Hvis du ikke er medlem af en kajakklub i Nordjylland, så skriv i bemærkninger "Anmeldelse af tur rundt om den Nørrejyske Ø".
Udfyld herefter en anmeldelse med informationer om din planlagte tur.

Startpunkt og slutpunkt
Turen startes et selvvalgt sted på kysten af den Nørrejyske Ø eller en af de tilstødende øer. Turen skal afsluttes samme sted som den startes.

Ruten
Man kan ro med eller mod uret rundt om den Nørrejyske Ø. Mindre øer må man passerer som man har lyst.

Regler for planlægning og gennemførelse
Turen skal foretages i kajak som en langtur uden assistance ude fra.
Roeren skal ro hele turen i havet uden overbæringer.
I lavvandede områder er det tilladt at bugsere kajakken efter sig.
Al udrustning skal medbringes af roeren selv på hele turen.

Afslutning
Hvis du ikke har anvendt portalens Logbog under turen, skal du umiddelbart efter afslutningen af turen udfylde den med informationerne fra din logbog. Herefter vil din bedrift for tid og evighed (portalens levetid) være at finde for dem som vil lære af den og gøre dig den efter.

Nordjysk Havkajak Samråd
Denne portal er lavet på baggrund af forslag fra Nordjysk Havkajak Samråd.

Lidt fakta om den Nørrejyske Ø
Nørrejyske Ø er den del af Jylland der ligger nord for Limfjorden. Øen består af Vendsyssel, Han Herred og Thy. Nørrejyske Ø er med 4.686 km² Danmarks næststørste ø. Men turen omkring den har omtrent samme længde, som turen omrking Danmarks største ø, Sjælland. Agger tange gjorde øen landfast med resten af Jylland i en periode fra ca. 1100 tallet. En stormflod gennembrød Agger Tange 3. februar 1825 og skabte igen forbindelse mellem Limfjorden og Skagerrak gennem det der blev til Aggerkanal. Aggerkanal lukkede helt i 1877 på grund af tilsanding, men forinden var Thyborøn Kanal skabt lidt længere mod syd ved en stormflod i 1862.

På vegne af Nordjysk Havkajak Samråd
Jan Malínský
Webmaster
www.havkajaknord.dk