Information om Portalen www.havkajaknord.dk
www.havkajaknord.dk

50118 Aktive brugere siden
1. januar 2012.
Tilmeld dig www.havkajaknord.dk –
Netværket for Havkajakaktiviteter i Nordjylland!

Nordjysk Havkajak Samråd er en uformel gruppe af havkajakinteresserede, hvis mål det er at skabe et havkajak netværk i Nordjylland.

Nordjysk Havkajak Samråd har kontaktpersoner i mange nordjyske kajakklubber. Samarbejdet er indtil videre tilrettelagt på et årligt møde, hvor repræsentanter for havkajakroere i klubberne mødes og planlægger fælles aktiviteter i den kommende sæson.

www.havkajaknord.dk er en fælles platform hvor fælles aktiviteter kan planlægges og annonceres.

Alle havkajakroere, med EPP2 havkajak færdigheder, tilmeldt en Nordjysk Kajakklub kan tilmelde sig netværket. Tilmelding sker via www.havkajaknord.dk og forudsætter godkendelse af klubben repræsentant.

Baggrund for Nordjysk Havkajak Samråd.
I 2008 var en breddekonsulent fra Dansk Kano og Kajak Forbund på besøg i nogle Nordjyske klubber for at informere om DKF aktiviteter. Havkajakroerne i flere klubber ønskede kontakt til omkringliggende klubber som også havde opstartet havkajakaktiviteter. Breddekonsulenten sendte derfor efter sin rundtur nogle kontakt informationer tilbage til klubberne i Thisted, Gjøl, Nibe og Frederikshavn. Hvad det af sted kom i de andre klubber er uvist, men havkajakroerne i Frederikshavn var involveret i en mailveksling omkring en Hirsholm tur og en weekend tur til Thisted. Ingen af dele blev dog realiseret. Men tanken om et havkajak samarbejde var født.

I 2009 havde havkajakroerne i Frederikshavn en tæt pakket tur kalender, med mange endags ture og weekendture. De havde gode erfaringer med deres hjemmeside Romakker, som havde været aktiv siden 2006. Så de lavede den om og tilbød havkajakroere fra andre Nordjyske klubber de havde kontakt med, at deltage i deres ture og ellers at bruge Romakker. Det blev starten på et godt samarbejde med bl.a. havkajakroere fra Skagen, Sæby, Hou og Limfjorden omkring fællesture.

I 2010 indkaldte havkajakroerne fra Frederikahavn, havkajakroere fra de klubber der havde vist interesse, til et møde med det formål at udvide samarbejdet lidt mere. Det var havkajakroere fra Skagen, Sæby, Hou, Limfjorden og Aalborg Kajakklub. Til mødet deltog 9 havkajakroere fra 4 klubber. Resultatet af mødet var at der blev planlagt og afholdt en række ”Vis din Klub” arrangementer i Frederikshavn, Skagen, Hou og Limfjorden. Der blev også planlagt og afholdt fælles ture og undervisning.
Havkajakroere fra flere klubber viste interesse for arrangementerne og det blev aftalt igen at indkalde til et årligt Nordjysk Havkajak Samråds møde i november 2011. Denne gang repræsenterede 19 havkajakroere 7 Nordjyske klubber.
I november 2012 var rådet til det årlige møde blevet udvidet med roere fra Mariager, Hobro og Løgstør. Samarbejdet dannede i 2012 grundlag for at havkajakroerne i de kubber som var medlem af DGI oprettede et havkajakudvalg under DGI Nordjylland. 2012 havde derfor, ud over ture og Vis din klub arrangementer, også flere nordjyske havkajak kurser at byde på. 2012 blev også året hvor portalen www.havkajaknord.dk så dagens lys.
Følgerne af møde i november 2012 var blandt andet et møde for havkajak instruktører i januar 2013, hvor grunden til en årlig nordjysk instruktør samling blev langt.
I løbet af 2013 kom flere nye klubber til, idet at der var kommet aktive havkajakroerer i både Hals og i Strandby. Status til mødet i november 2013 var at netværket nu bestod af havkajakroere fra 14 nordjyske klubber.

I løbet af 2014 kom den nye klub BTI Tversted med. Ved Samrådet årlige samling blev der gjort status. Samrådet blev dannet af havkajakroere på et tidspunkt hvor havkajakroning i de fleste klubber var en lille niece. Klubberne var typisk medlem af DKF og klub aktiviteterne drejede sig om kaproning og stævner. Det gav derfor mening at de havkajak interesserede samlede sig på tværs af klubberne for at skabe nogle havkajakaktiviteter i Nordjylland. Siden er der sket meget i Nordjylland. Havkajakroning er ikke længere en niece i klubberne. Flere egentlige havkajakklubber er opstået og DGI Nordjylland har oprettet en havkajakgruppe som har sat skub i kursusaktiviteten i Nordjylland. Så udbuddet i de enkelte klubber og i forbundne dækker efterhånden en stor del af det behov for aktivitet den enkelte havkajakroer har. Det afspejler sig i, at der ikke længere er samme behov for de arrangementer, som før var grundlaget for netværket havkajaknord. Status er at www.havkajaknord.dk består af 203 romakkere fra 14 nordjyske klubber. Generelt blev der fortalt om god aktivitet og interesse for havkajakroning i hele landsdelen.

I 2015 opstod endnu en Nordjysk havkajakklub, Aalborg Havkajak klub. Status var at samrådet nu bestod af havkajakroere fra 15 nordjyske klubber. Der var forsat enighed om at det årlige møde var en god platform til at få på pulsen på de nordjyske havkajakaktiviteter. Det var dejligt havkajakroere på tværs af klubberne kan mødes og udveksle erfaringer, få inspiration og ikke mindst få vedligeholdt dette gode nordjyske havkajaknetværk. Interessen for at deltage i mødet, viste at man forsat finder det værdifuldt at bevare netværket mellem havkajakroerne i de nordjyske klubber.

I 2016 deltog Sæby Ro og Kajakklub. Havkajakorere fra Skagen til Løgstør var repræsenteret på mødet.

I 2017 kunne det konstateres at netværet var stærkest blandt havkajakroerene i Vensyssel, i forhold til havkajakroere fra klubberne i den vestlige del af Limjorden og Mariager fjord. Det blev aftalt at arbejde på at arrangere en eller to fællesbegivenheder om året for at vedligeholde netværket og introducere det for nye havkajakroere. .

I 2018 tilsluttede to nye klubber og et kajakfælleskab sig havkajaknord. Det var de nyopstartede klubber i Voerså og Glyngøre, samt Venligroerne i Frederikshavn. Det blev også året hvor Tue Olesen blev den første roer som klarede udfordringen den Nørrejyske Ø rundt, siden udfordringen blev offenliggjort i 2012.

2019 blev året hvor repræsentanter for Nordjyske havkajakroere, forbund og kommercielle udbydere for 10 gang mødtes.

Planer for Nordjysk Havkajak Samråd kan læses i referater fra møderne, hvortil der findes link herunder.

Jan Malínský
Webmaster
www.havkajaknord.dk